Wymagania dotyczące narzędzi:

Narzędzia, które mają być pokrywane muszą spełniać
następujące wymagania :

 • pokrywane są wyłącznie części metalowe;
 • materiał narzędzia przed pokrywaniem musi być odpuszczony w temp. wyższej niż 550°C ( za wyjątkiem CrN, WC/C:H, DLC ) -temperatura procesu pokrywania zamieszczona w tabelce;
 • narzędzie musi być dostarczone w stanie niemagnetycznym;
 • luty w narzędziach lutowanych muszą być wytrzymałe na podciśnienie i temperaturę min. 600° C oraz nie mogą zawierać "jam skurczowych" i dodatku cynku (lut mosiężny);
 • przy pokrywaniu otworów równomierna jakość warstwy zagwarantowana jest do głębokości równej średnicy otworu ;
 • narzędzie musi być przewodnikiem elektrycznym ;
 • powierzchnia narzędzia musi być metalicznie czysta również na powierzchniach niefunkcyjnych (do czyszczenia nie wolno używać szczotek mosiężnych);
 • powierzchnia nie może być zanieczyszczona pyłem od szlifowania, resztkami środków do polerowania, czyszczenia i rdzy;
 • narzędzia nie mogą być wcześniej azotowane, fosfatowane, pasywowane itd. (dopuszcza się wyjątkowo azotowanie kąpielowe);
 • narzędzie nie może mieć zalewek;
 • narzędzie nie może mieć resztek po szlifowaniu, hartowaniu zarówno w otworach jak i w gwintach.

  TiN TiCN TiAlN CrN WC/C:H DLC
kolor żółty - złoty niebieski popielaty czarno - fioletowy stalowy czarny czarny
temperatura procesu pokrywania (°C) 400 - 500 400 -500 350 - 450 180 - 300 250 - 300 150
mikrotwardość warstwy (HV) 2300 - 2600 2500 - 2800 2400 - 3000 2000 - 2200 1200 3300
grubość warstwy (µm) 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 3 - 5 3 - 5
maks. robocza temp. (°C) 500 400 800 800 400 400
krytyczne obciążenie na HSS (N) 40 - 60 40 - 60 50 - 70 50 - 80 70 - 80 70 - 80
wspłczynnik tarcia 0,2 - 0,4 0,2 0,4 0,5 0,1 - 0,2 ≤0,1